Skôr ako bol Abrahám, Ja Som. (Jn 8, 58)

Skôr ako bol Abrahám, Ja Som. (Jn 8, 58)
12. mája 2020 andreas

(Peter Pacák) Ježiš poukazuje na svoje božstvo skrze synovstvo k Bohu. Syn je ten, kto dostáva od Otca tú istú prirodzenosť. Jeho potvrdením sú skutky, ktoré koná. Nepochopenie a neviera vedie poslucháčov k tomu, že zdvihli kamene a chceli ich do neho hádzať. My sa tiež voláme Božími deťmi. Naše synovstvo je skrze adopciu, ale on je Bohom svojou prirodzenosťou. Ostávajú nám len dve možnosti. Zdvihnúť kameň a umlčať rúhača alebo žasnúť nad Bohom – láskou, ktorý sa pre nás stal človekom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)