Nový provinciál: Úlohou jezuitov je pomôcť ľuďom a cirkvi naučiť sa rozlišovať

Nový provinciál: Úlohou jezuitov je pomôcť ľuďom a cirkvi naučiť sa rozlišovať
12. mája 2020 andreas
Katolícky kňaz Jozef Šofranko SJ sa stal novým provinciálom jezuitov na Slovensku. Do funkcie ho vymenoval generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa SJ dekrétom zo 6. januára 2020. Svojho úradu sa ujal v Bratislave. Pri tejto príležitosti poskytol rozhovor Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/