A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. (Jn 8, 29)

A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. (Jn 8, 29)
8. mája 2020 andreas

(Miroslav Hamarčák) Žijeme v rýchlej dobe. Očakáva sa od nás extrémny výkon a množstvo rozhodnutí. Stojíme pred dilemou – čo skôr? Ježiš nám dnes svojimi slovami dáva príklad, ktorý ju pomôže rozlúštiť. „Vždy robím, čo sa páči jemu.“ Každý deň dokonale napĺňal Božiu vôľu. Vykonal všetko, čo mu Otec dal vykonať. Dnes sme nabádaní práve týmto slovom i zanechaným príkladom konať vo svojom živote podobne. Toto je kľúč k rozlúsknutiu dilemy „čo skôr“. Hľadať a plniť Božiu vôľu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)