Prečo sa obrátiť na našu Máriu? Odpoveď ponúkajú Katolícke noviny

Prečo sa obrátiť na našu Máriu? Odpoveď ponúkajú Katolícke noviny
6. mája 2020 andreas
Existencia mamy dáva nášmu chladnému svetu nádej, že existuje čistá láska. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je bez pochýb najkrajší vzťah. Po smrti mamy vzniká emočná trauma, ktorá sa nedá ničím zaplniť. Preto sa s nami Boh podelil o Mamu Máriu, nebeskú Mamu, ktorá sa k nám správa s rovnakou láskou ako tá naša pozemská.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/