Utorok, 5. mája

Utorok, 5. mája
5. mája 2020 andreas
Izaiáš povedal: Keď Boh položil na mňa svoje ruky, povedal mi: „Nebojte sa toho, čoho sa bojí tento ľud a ani sa nestrachujte. Ja som ten, ktorého máte považovať za svätého.“ (Iz 8,11-18)