… mňa však (svet) nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. (Jn 7, 6 – 7)

… mňa však (svet) nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. (Jn 7, 6 – 7)
5. mája 2020 andreas

(Miroslav Hamarčák) Na svete niet človeka, ktorý by bol na jednej strane nenávidený a na druhej zároveň toľkými milovaný ako Ježiš. Od čoho závisí, že ho jedni milujú a druhí nenávidia? Toto rozdelenie závisí priamoúmerne od pýchy a pokory. Od predsudkov a pravdy. Od vlastného egoizmu a sebectva alebo od prijímania jeho požiadavky lásky. Medzi skupinu ktorých ľudí by sme zaradili seba? Som ten, kto Ježiša v svojom srdci odsudzuje, alebo ten, kto ho prijíma?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)