Kapucíni vydali novú knihu Dominika J. Ungera „Duchovné prijímanie“

Kapucíni vydali novú knihu Dominika J. Ungera „Duchovné prijímanie“
5. mája 2020 andreas

Duchovné prijímanie je názov knižnej novinky, ktorú napísal Dominik J. Unger, OFMCap. Z anglického originálu Spiritual Communion a Delightful Devotion ju v slovenčine vydali vo svojom vydavateľstve Minor Kapucíni na Slovensku. „Ak by ste mali záujem o túto brožúrku pre vás a vaše farské spoločenstvo, môžete si ju objednať e-mailom na adrese minor@kapucin.sk,“ avizuje Ondrej Tarana.

„Jej preklad vznikal v čase, keď veriacim nebolo možné stretať sa na svätej omši a prijímať sviatosti ako zvyčajne. Ukázala sa tým príležitosť dať do pozornosti ďalšie piliere duchovného života, o ktoré sa opierame a nimi sú vyznávanie viery, život vo viere a modlitba (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 13). Nová situácia odhalila potrebu rozvíjať ich, zvlášť ak sme doteraz nevdojak sústredili váhu iba na sviatostný život. Duchovné prijímanie nám v tom môže pomôcť. Vyžaduje podstúpiť úsilie, usporiadať vlastné city, prijať podmienky a dôsledky ktoré stretnutie s Ježišom prináša. To nám pomáha prekonať dva extrémy. Na jednej strane bezprostrednosť pocitov, o ktorých sa môžeme mylne domnievať, že sú jediným indikátorom vzťahu viery a na strane druhej výlučné prežívanie viery len na úrovni kultúrno-spoločenského kontaktu a tradície,“ avizuje úvod knihy.

„Vskutku, počas pandémie koronavírusu Covid-19 boli veriaci na celom svete pozbavení možnosti bežne prijímať Eucharistiu a ostatné sviatosti. Podľa svedectiev si mnohí vďaka tomu uvedomili, akou veľkou je hodnota prítomnosti na svätej omši. Avšak prax Cirkvi naznačila, ako prežívať vzťah s Kristom a jej spoločenstvom aj v situáciách, keď ho nemôžeme prijímať sviatostne. Želáme si, aby predkladaný preklad pomohol prehĺbiť a ešte viac oživiť túto skúsenosť,“ uvádza autor.

TK KBS, ota; ml

The post Kapucíni vydali novú knihu Dominika J. Ungera „Duchovné prijímanie“ appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)