Nitriansky bohoslovec: Kristus hľadí svojím volajúcim pohľadom na mnohých

Nitriansky bohoslovec: Kristus hľadí svojím volajúcim pohľadom na mnohých
1. mája 2020 andreas
Sviatosti služby spoločenstvu. To je prvá myšlienka, ktorá napadne Mikulášovi Šurínovi, keď sa ho niekto spýta na služobné kňazstvo, respektíve na kňazské povolanie. Mikuláš Šurín sa pripravuje na kňazstvo v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Momentálne študuje v štvrtom ročníku. Prinášame jeho svedectvo.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/