Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. (Jn 6, 53)

Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. (Jn 6, 53)
1. mája 2020 andreas

(Miroslav Hamarčák) Zaiste už každý z nás zažil pocit opustenosti a samoty. Je to jeden z najsmutnejších stavov ľudského srdca. Právom je smutný taký človek, ktorý vie, že ho nikto nečaká, nepočúva, že je jednoducho sám. Predstavme si tú bolesť Krista v Eucharistii, ktorý vidí náš nezáujem. On urobil všetko, a my jeho láskou opovrhujeme. Pane, daj, nech naše srdce nanovo vidí teba v Eucharistii ako živého Boha, ktorý prišiel spasiť svet. Daj, nech sa prehĺbi naša úcta k tebe. Naša túžba po tebe. Túžba jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, aby sme mali v sebe život.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)