Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život… (Jn 6, 27)

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život… (Jn 6, 27)
28. apríla 2020 andreas

(Miroslav Hamarčák) Dnešné evanjelium sa začína kriticky. Ježiš napomína ľud, ktorý k nemu prišiel. Mnohí len preto, aby nadobudli nejaký zisk. Niet sa čomu diviť. Veď ten, kto rozmnožil chleby a nasýtil tisíce či premenil vodu na víno, sa určite dokáže aj materiálne postarať o svojich prívržencov. Nenasledovali ho preto, žeby boli hladní, ale preto, že boli nenásytní. Túžili nasýtiť svoje žalúdky pominuteľným pokrmom. Aký pokrm hľadám ja ako Kristov učeník?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)