… skoro ráno, po východe slnka, prišli (ženy) k hrobu. (Mk 16, 2)

… skoro ráno, po východe slnka, prišli (ženy) k hrobu. (Mk 16, 2)
26. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Túžba myronosičiek poslúžiť Ježišovi bola taká veľká, že už skoro ráno sa ponáhľali k jeho hrobu. Krásne o tom hovorí veľkonočný hymnus: „Príďte, ženy, čo ste Krista videli, a po­vedzte Sionu: Prijmi od nás zvesť radostnú o Kristovom vzkriesení. Vy­zdob sa a plesaj a raduj sa, Jeruzalem. Veď si videl Krista Kráľa ako Ženícha vystúpiť z hrobu.“

 

A ďalší hymnus sa na nás obracia takto: „Poďte, deti novej vinice, vo výročný deň vzkriesenia. Zúčastnime sa na oslave Krista v jeho božskom kráľovstve. Ospevujme ho ako Boha na veky.“ Aj my dnes poďme k prázdnemu Ježišovmu hrobu a povedzme Sionu – Cirkvi, ba celému svetu, že On žije. Nedajme sa odradiť ťažkosťami, prekážkami. Ježiš aj nám vyjde v ústrety, aby nás pozdravil a naplnil radosťou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)