Cirkev v prvej línii. V karanténnych centrách pomáhajú rehoľníci i kňazi

Cirkev v prvej línii. V karanténnych centrách pomáhajú rehoľníci i kňazi
25. apríla 2020 andreas

Aj Cirkev na Slovensku aktívne pomáha štátu zvládať pandémiu koronavírusu. So Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR začali spolupracovať Saleziáni don Bosca, Spoločnosť Božieho Slova, Kongregácia sestier premonštrátok, Congregatio Jesu, Kongregácia sestier Božského vykupiteľa, Konregácia Dcér Božskej lásky, Vincentky, Kapucíni i Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR, informovala Petra Friese z Tlačového odboru MV SR.

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR plní špecifické úlohy v oblasti pastoračnej služby protestantských cirkví v prvom rade voči príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a Záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. Duchovní sú do služby v rezorte vnútra vysielaní od jednotlivých cirkví, ktoré sú združené v Ekumenickej rade cirkví SR.

„Hoci ide o duchovných z Evanjelickej cirkvi a Reformovanej kresťanskej cirkvi, nechceli sme ostať niekde stranou ale konkrétne napĺňať slová Pána Ježiša o tom, aby sme jedni druhých bremená znášali, aby sme si vedeli navzájom slúžiť ako dobrí hospodári rozličnými darmi, ktoré nám dal Boh,“ uviedol pre TK KBS Milan Petrula, riaditeľ Úradu, ktorý je aj členom krízového štábu MV SR.

Celkovo boli do karanténnych centier vyslaní štyria policajní duchovní – dvaja duchovní z Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ján Paciga a Milan Bartko, ako aj dve duchovné z Reformovanej kresťanskej cirkvi Alžbeta Lucskayová a Jana Tabačková. Tí pomáhali pri zriaďovaní karanténnych centier s Smrekovici pri Ružomberku, vo Veľkom Mederi, Banskej Bystrici, či Tatranských Matliaroch.

Ich hlavnou úlohou bolo pomáhať s ubytovaním repatriantov, roznášať stravu, zbierať odpad ako aj byť oporou pre ďalší personál dobrovoľníkov, ktorí sa zapájali do konkrétnej formy pomoci. Túto službu pomoci vykonávajú od 24. marca v 4 -5 dňových zmenách. Ozvali sa členovia cirkevných zborov od Bratislavy až po východné Slovensko.

Do služby v karanténnych centrách v Poprade nastúpil aj evanjelický farár zo Šváboviec a členovia cirkevných zborov pomáhajú v karanténnych centrách v Banskej Bystrici, Poprade a Tatranských Matliaroch, pričom úrad EPS MV SR vedie evidenciu dobrovoľníkov v zálohe, ktorí sú pripravení nastúpiť v rámci potreby do novozriadených karanténnych centier.

„Počty sa neustále menia, nakoľko sa postupne uvoľňuje predaj a otvárajú prevádzky, takže ľudia ktorí aj pôvodne chceli nastúpiť v službe ako dobrovoľníci, sa museli vrátiť do svojho zamestnania. Vážime si každý prejav obetavej služby a pomoci, ako aj modlitby za ľudí, ktorí v karanténnych centárch pomáhajú ako stály, či pomocný personál,“ dodal pre TK KBS Milan Petrula.

Slovenská provincia kapucínov

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR minulý týždeň oslovila o dobrovoľnícku pomoc v karanténnych zariadeniach na Slovensku aj Slovenskú provinciu kapucínov.

„Bratia v provincii zareagovali veľmi pružne a po vzájomných rozhovoroch sa nahlásilo 12 bratov ochotných zapojiť sa,“ uvádzajú kapucini na internetovej stránke kapucini.sk.

Nastúpili do zariadení v Košiciach, Poprade a v Banskej Bystrici. Pomáhať tam budú dva týždne, potom sa majú vystriedať s inými dobrovoľníkmi od kapucínov alebo z iných reholí. Animátorom a kontaktnou osobou, ktorá ich činnosť koordinuje, je brat Miroslav Kulich.

Do Košíc nastúpili bratia Jozef Timko a Peter Kováčik, v Poprade slúžia bratia Ján Macej a Andrej Palša (30 – 40 ľudí). Ďalšími bratmi, pripravenými vykročiť do terénu, sú Miroslav Kulich, Peter Vician, Róbert Žilka, Karol Baran, Bonaventúra Zmatek a Marián Turňa (dvaja poslední zostávajú v Pezinku pripravení reagovať na potreby penziónu pre dôchodcov, ktorý je tiež v karanténe).

Bratia z Bratislavy sa zapojili do pomoci v Doma u Kapucínov. Potravinové balíky pre klientov balia výhradne bratia, aby chránili ich klientov pred rizikom nákazy a ich dobrovoľníkov i samotných kapucínov. Tak isto organizujú rozvoz, ktorý robia „bezkontaktným“ spôsobom, aby minimalizovali riziko prenosu. Aj ich sociálna práca sa teraz v majoritnej časti uskutočňuje telefonicky.

„Ochotných ísť slúžiť je všakviac bratov, no niektorým to nedovoľuje ich úrad, zdravotný stav alebo školské povinnosti. Viacerí z nich sú ale ochotní zanechať svoju prácu a ísť pomáhať, ak si to situácia bude vyžadovať,“ informovali kapucíni.

Okrem týchto bratov sú ešte traja bratia, ktorí už vyše mesiaca slúžia v nemocniciach. Brat Stanislav Kučák v nemocnici v Čadci ako sanitár, brat Ondrej Tkáč ako duchovná služba v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a brat Silván Bémer ako sanitár v nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave.

Prvé dojmy dvoch bratov kapucínov je možné prečítať si na webe kapucini.sk.

Congregatio Jesu

Na prosbu Ministerstva vnútra SR o zapojenie sa do práce dobrovoľníkov v karanténnych centrách zareagovala aj rehoľa Congregatio Jesu. „Prihlásilo sa šesť sestier – Magdaléna, Lucia, Laura, Veronika, ktoré už kontaktovali centrá v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici. Dve sestry, Beáta a Beatrix sú na prosbu MV SR v zálohe v Prešovskom kraji, čakajú na podnet nastúpiť do niektorého centra, keď dôjde k nedostatku dobrovoľníkov,“ informovala provinciálna predstavená Agnes Jenčíková CJ.

Sestry v Banskej Bystrici už boli v centre v meste v pondelok, boli zatiaľ požiadané nastúpiť do služby, keď skončí terajšia skupina dobrovoľníkov. Sestry Veronika a Laura by podľa slov vedenia karanténneho centra v Banskej Štiavnici, mali nastúpiť na budúci týždeň. „Takže, jedným slovom, sme pripravené a čakáme na pokyn nastúpiť,“ povedala predstavená TK KBS.

Okrem toho komunita sestier CJ v Ružomberku od začiatku mimoriadnej situácie na Slovensku pravidelne nakupuje seniorom v meste a komunita CJ v Jarovniciach ušila pre obyvateľov obce 7000 rúšok. Ich dve sestry Patrícia a Vita pracujú ako zdravotné sestry v prvej línii v nemocniciach v Bratislave a v Starej Ľubovni.

„Rozhodli sme sa zapojiť do tejto služby preto, lebo vnímame, že chceme by nápomocné, byť pri ľuďoch, ktorí to potrebujú. Nechceme sa zo strachu len skrývať, ale chceme slúžiť. Toto rozhodnutie nás napĺňa veľkou vnútornou útechou a vnímame, že práve toto chce Boh od nás tu a teraz,“ dodala provinciálna predstavená Agnes Jenčíková CJ.

Kongregácia sestier premonštrátok

„Minulý týždeň sme boli oslovené Ministerstvom vnútra o pomoc. Prihlásili sme sa. Sestry našej Kongregácie by mali nastúpiť do jedného z centier v Tatranskej Lomnici. Riaditeľka má na nás kontakt a v najbližších dňoch by nás mala kontaktovať. Po odchode jednej skupiny chcú zariadenie vydezinfikovať, aby tam mohli nastúpiť ďalší. Tešíme sa na to, že aspoň trochu môžeme pomôcť,“ uviedla pre TK KBS sr. Aurélia M. Michňáková, generálna predstavená Kongregácie sestier premonštrátok.

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovenska

„Záujem o dobrovoľnícku službu pomoci v repatriačnom centre prejavili dve sestry. Jedna, sr. Jana Pavla, Štefánia Lalíková od soboty 18. apríla  pomáha v centre v Banskej Bystrici v spolupráci aj s bratmi kapucínmi. Druhá sestra sa na túto službu pripravuje,“ informovala sr. M. Felicitas Vengliková, FDC.

„Ako Kongregácia, ktorej charizma je vyjadrená zviditeľňovaním lásky Trojjediného Boha slovom a skutkom, chceme prispieť aktívnou účasťou pomoci ľuďom ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Chceme byť blízko nich a jednoduchou službou, dobrým slovom, povzbudením, úsmevom a radosťou svedčiť o prítomnosti Boha a jeho láske akou miluje každého človeka aj v takýchto ťažkých chvíľach. Ďalšie sestry túto aktívnu službu pomoci sprevádzajú každodennou modlitbou a obetami,“ dodala sr. Vengliková.

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

Aktívne pomáhajú aj predstavitelia Ordinariátu Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR. Prinášame zoznam, ktorý poskytol Sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vikariát Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, informoval Andrej Paľo z oddelenia vyrozumenia, varovania a informačných systémov krízového riadenia, odboru operačného riadenia, sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Zariadenie Ministerstva vnútra SR – Bardejov – Marcel Senderák, (záloha Martin Pitko);
Zariadenie Ministerstva vnútra SR Vysoké Tatry – Ján Dubecký;
Zariadenie Ministerstva vnútra SR – Liptovský Sv. Ján – Peter Hámor;
Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR – Žilina – Pavel Mikoláš (záloha Miloš Galbavý);
Zariadenie Ministerstva vnútra SR – Trenčianske Teplice ARCO – Juraj Križan;
Centrum výcviku Lešť – František Bartoš;
Zariadenie Ministerstva vnútra SR – Donovaly – Smrekovec – František Smelý;
Zariadenie Ministerstva vnútra SR – Akadémia PZ BA – Ľudovít Spuchľák, PhD. (záloha Daniel Jancusko);
Zariadenie Ministerstva vnútra SR – Dúbravka IVES – Ján Kysel, (záloha Miroslav Gális);
Zariadenie Úradu vlády SR – Častá – Stanislav Varga;
Zariadenie Ministerstva financií SR – Veľký Meder, Donovaly, Banská Bystrica – Finančná správa SR – Radoslav Tkáč, Marián Bankovič, Ľubomír Konfederák.

Ďalšia pomoc Cirkvi

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra oslovila aj ďalších zástupcov rehôľ – Saleziánov don Bosca, Kongregáciu sestier Božského vykupiteľa, Vincentky či Spoločnosť Božieho Slova (verbistov).

„Kontaktoval som ministerstvo, ktoré nám dalo adresy zariadení, ktoré by mali potrebovať našu pomoc. Aj sme sa spojili, sľúbili, že akonáhle nás budú potrebovať, že sa ozvú,“ informoval TK KBS P. Pavol Kruták, SVD, provinciál verbistov na Slovensku.

Zdroj: TK KBS – Rehole / Ministerstvo vnútra SR

The post Cirkev v prvej línii. V karanténnych centrách pomáhajú rehoľníci i kňazi appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)