On bol lampa, ktorá horí a svieti. (Jn 5, 35)

On bol lampa, ktorá horí a svieti. (Jn 5, 35)
24. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) O Jánovi Krstiteľovi Ježiš hovorí, že bol lampou či svietnikom, na ktorom zažiaril on – Boží Syn. Ján horí a svieti, prináša radosť a nádej, ako o tom spievame na večierni jeho sviatku Narodenia: „Dnes svietnik Svetla pripravuje cestu Božiemu Slovu. Predchádza ho ako krásna hviezda. Dnes znova prehovoril anjelom potrestaný jazyk Zachariášov. Veď ako mohol smutne mlčať otec, keď sa narodil syn, aby zvestoval radosť svetu a naplnil ho veľkou nádejou.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)