… nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. (Jn 5, 30)

… nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. (Jn 5, 30)
23. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) O sv. Jurajovi môžeme povedať, že hľadal Božiu vôľu, a tú sa snažil plniť. Krásne o tom hovorí sloha na večierni jeho sviatku: „Dôstojne si naplnil význam svojho mena, Juraj – roľník, vzal si Kristov kríž na ramená, dobre si obrábal zem, ktorú zbedačila diablova zloba, vykorenil si tŕňovú službu modlám, nasadil si vinič pravej viery, a tak ponúkaš uzdravenie veriacim po celom svete, ty spravodlivý robotník Trojice, prosíme ťa, modli sa za pokoj vo svete a za spásu našich duší.“ Ježišu, aj ja chcem hľadať Božiu vôľu a plniť ju dnes i zajtra…

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)