Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. (Jn 5, 24)

Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. (Jn 5, 24)
22. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Túžim mať večný život. Aby som ho mal, potrebujem počúvať Ježišove slová, veriť a konať pokánie. Slová slohy ôsmeho hlasu ma k tomu pozývajú: „Plač, moja nešťastná duša, skôr než príde tvoj koniec: Priviň sa ku Kristu a vrúcne volaj: Hrešil som pred tebou a som plný neprávostí. Prosím ťa, nezavrhni ma, ale vo svojom milosrdenstve uveď ma na cestu pokánia, aby som dosiahol odpustenie hriechov.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)