Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna… aby mal večný život. (Jn 3, 16)

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna… aby mal večný život. (Jn 3, 16)
21. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Tieto slová som už raz spomenul. A napĺňa ma vďačnosťou voči Kristovi, že prišiel a že ho „Otec dal svetu“. Tu mi prichádzajú na um slová slohy na večierni siedmeho hlasu: „Pozdvihni oči, duša moja. Pozri, aký je starostlivý a dobrý Boh: Otvoril nebesia a zostúpil na zem, aby ťa zbavil tvojho nešťastia a upevnil ťa na kameni viery. Je to úžasný div. Sláva tvojmu príchodu, Vládca.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)