Ty si zachoval dobré víno až doteraz. (Jn 2, 10)

Ty si zachoval dobré víno až doteraz. (Jn 2, 10)
20. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Víno je symbolom lásky. Lásky k Bohu aj k blížnemu. Preto je dôležité zachovať, ba budovať či prehlbovať lásku k Bohu, k manželke či manželovi a ku každému človekovi, ktorý je stvorený na Boží obraz a tiež preto, aby raz dosiahol nebo. Mojou povinnosťou, a možno povedať že aj výsadou je zachovávať tento Boží obraz v sebe a pomáhať v tom aj ľuďom okolo seba.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)