Pondelok, 20. apríla

Pondelok, 20. apríla
20. apríla 2020 andreas
Vo videní Izaiáš počul anjela povedať: “Hľa, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený.” Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: “Koho mám poslať, kto ta pôjde?” Povedal som: “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,1-8)