Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci… uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. (Jn 2, 22)

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci… uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. (Jn 2, 22)
17. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Koľko radosti prinieslo apoštolom Ježišovo zmŕtvychvstanie! A túto radosť dáva aj mne, preto s radostným srdcom aj dnes spievam: „Praotec Boží Dávid radostne tancoval pred archou úmluvy. Aj my, svätý ľud Boží, keď vidíme splnenie predpovede, vrúcne sa radujme, že vstal z mŕtvych Kristus, všemohúci Boh.“ A môžem si spolu s kráľom Dávidom aj zatancovať.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)