Vyprosujme si milosti na príhovor Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka 

Vyprosujme si milosti na príhovor Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka 
15. apríla 2020 andreas
„Jedno však vieme, že tam, kde končia naše sily a možnosti, tam môžeme počítať s Božou pomocou a požehnaním. V našej Spišskej diecéze sa už dlhý čas modlíme za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pozvime preto zvlášť v tomto ťažkom čase aj jeho k svojim súkromným modlitbám,“ prihovára sa biskup Štefan Sečka.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/