… ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk 24, 35)

… ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk 24, 35)
14. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Ako často prichádzam na svätú liturgiu? Teraz cez sviatky možno častejšie. Ale čo po sviatkoch? Keď neprichádzam do chrámu, kde môžem Krista spoznať pri lámaní chleba, ťažko ho spoznám v bežnom živote, v rôznych situáciách a v rôznych ľuďoch. Ježišu, chcem ťa každý deň spoznávať pri lámaní chleba, ako ťa spoznali aj emauzskí učeníci. Chcem zažiť tú radosť, ako ju zažili oni, a deliť sa o ňu, ako to robili oni.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)