Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. (Jn 1, 18)

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. (Jn 1, 18)
13. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Boha nikto nikdy nevidel. Ale sv. apoštol Ján tieto slová zopakuje aj vo svojom Prvom liste (4, 12) a dodáva: „Ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.“ A priniesol ešte ďalšiu zvesť: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8) Teda vzájomná láska a čistota srdca umožňujú vidieť Boha. Práve cez sviatky Kristovho vzkriesenia na to pamätajme a cez spoločnú účasť na bohoslužbách, počúvanie Božieho slova a prijímanie eucharistického Krista môžeme čerpať silu prejavovať si navzájom lásku a očisťovať svoje srdce, čo je zárukou toho, že raz uvidíme Boha. Pane Ježišu, nechcem, aby ťa ospevovali vzkrieseného len moje ústa, ale aj moje skutky, môj vzťah k ľuďom okolo mňa.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)