Príhovor archimandritu o. Jaroslava Lajčiaka – Pascha

Príhovor archimandritu o. Jaroslava Lajčiaka – Pascha
10. apríla 2020 andreas