… toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. (Mt 26, 28)

… toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. (Mt 26, 28)
9. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Pri každej svätej liturgii sa modlíme: „Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich…“ Dnes tieto slová znejú ešte dôraznejšie. Slová: „ja som prvý z nich“ (1 Tim 1, 15) napísal sv. apoštol Pavol, lebo si bol vedomý svojej nehodnosti. Ale veril, že Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov. Ježišu, prosím ťa, daj mi spoznať moju hriešnosť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)