Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme)