… veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. (Mt 26, 11)

… veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. (Mt 26, 11)
8. apríla 2020 andreas

(Milan Mojžiš) Pán Ježiš v rozlúčkovej reči s apoštolmi pri poslednej (tajomnej) večeri povedal aj slová: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 35) Milovať sa navzájom znamená mať medzi sebou Ježiša, lebo to je kresťanstvo. Slová z dnešného evanjelia „ale mňa nemáte vždy“ chcú okrem iného povedať, že často zabúdame, že Ježiš chce byť medzi nami, chce byť v našej službe bratom či sestrám, v našom odpúšťaní, v našom povzbudzovaní sa k dobrému…

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)