Ustavične sa radujte v Pánovi! (Flp 4, 4)

Ustavične sa radujte v Pánovi! (Flp 4, 4)
5. apríla 2020 andreas

(Peter Iľko) Žiadny kresťan, ktorý prežíva skutočný vzťah s Bohom, nemôže byť smutný. Ak je smutný, tak potom nepochopil radosť, ktorú mu Boh skrze svojho Syna zvestoval. Už pri narodení Krista anjel zvestoval pastierom zvesť slovami: „Zvestujem vám veľkú radosť.“ Najväčším odborníkom na pochopenie radosti v Pánovi je nepochybne apoštol Pavol. On zakúsil obrátenie, keď hnev v jeho srdci Boh premenil na radosť. A vidíme, že táto radosť ho ženie ohlasovať a zvestovať o tom na vlastnom živote.

 

Ak pozorne v tomto čase vnímame službu vopred posvätených darov, na jednom mieste spievame: „Poďte a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ Táto výzva je veľmi hodnotná, pretože nevnucuje človeku Krista, ale vyzýva ho k tomu, aby sa na svojom tele presvedčil o Božej dobrote. Ak neostaneme hluchí na toto volanie, pochopíme hĺbku a výšku, a šírku Božej radosti v nás a pre nás.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)