P. Michael Brehl CSsR: Posolstvo solidarity a nádeje

P. Michael Brehl CSsR: Posolstvo solidarity a nádeje
5. apríla 2020 andreas

Drahí spolubratia, bratia  a sestry,

pozdravujem vás z generálneho domu v Ríme a z kostola sv. Alfonza pred ikonou našej Matky ustavičnej pomoci!

Skôr než by som vám poslal ďalší list tento víkend, pomyslel som si, že by bolo lepšie hovoriť s vami priamejšie.

V prvom rade sa chcem poďakovať mnohým z vás – spolubratom, sestrám, laickým misionárom a redemptoristickým spolupracovníkom, členom rodiny – ďakujem vám všetkým, ktorí ste boli v kontakte so mnou ako aj s ďalšími členmi generálneho vedenia, podporujúc nás svojimi modlitbami a za zdieľanie správ o situácii na mnohých miestach po celom svete.

Modlíme sa za vás každý deň a pamätáme na vaše úmysly pri každej sv. omši. Zvlášť sa modlíme za všetkých zomrelých, za chorých, za ich rodiny a za všetkých, ktorí sú obmedzovaní v našich domoch.

Tu v Ríme vstupujeme do štvrtého týždňa „uzatvorenia sa“. Zatiaľ sme všetci v poriadku. Dodržiavame všetky nariadenia o sociálnom odstupe, preventívnych opatreniach, sebaizolácii. V malých skupinách sa schádzame každý deň na rannú a večernú modlitbu a na sv. omšu. Hoci sa stravujeme v spoločnom refektári, zachovávame potrebné vzdialenosti. Slávili sme sv. Klementa a sv. Jozefa, výročia a oslavy narodenín, osobitný čas sme venovali modlitbe spolu so Svätým Otcom a s vami všetkými po celom svete. Je pre nás  dôležité mať svoj denný rytmus života a navzájom sa podporovať v tomto čase. Viem, že väčšina z vás dodržiava podobné obmedzenia a nariadenia.

Som zvlášť hrdý na to, že naďalej oslovujeme ostatných – prostredníctvom online misií v niektorých provinciách, vďaka priamemu prenosu dennej sv. omše a inde prostredníctvom adorácie. Niektorí z našich spolubratov sú nemocničnými kňazmi a naďalej navštevujú chorých s útechou a prítomnosťou Krista. Ďalší spolubratia, laickí misionári, redemptoristickí spolupracovníci pomáhajú chudobným a opusteným pri zaobstarávaní potravy, telefonickým spojením a online rozhovormi, prostredníctvom sociálnych médií. Alfonziánska akadémia tu v Ríme ponúka virtuálne učebne, vzdelávanie cez internet. Hľadáme rôzne kreatívne spôsoby, ako zostať v blízkosti ľudí – v službe, spolucítení a v podporovaní sa navzájom.

Všetkým vám blahoželám a prajem, nech Boh teraz požehnáva naše poslanie oslovovať chudobných a opustených viac ako inokedy. Podobne ako vy, aj generálne vedenie musí úplne prehodnotiť svoj kalendár na rok 2020. Mnohé návštevy a udalosti už boli zrušené alebo odložené. Nemôžeme zatiaľ ani určiť nové termíny. To sa však pominie a my vás budeme informovať, akonáhle budeme môcť.

Pred ikonou našej Matky ustavičnej pomoci chcem osobitne v modlitbe ďakovať za všetkých spolubratov a pracovníkov, ktorí naďalej slúžia našim komunitám v tejto zložitej situácii. Predstavení, ekonómovia, sekretári, kuchári, upratovací personál, sociálni pracovníci spolu s lekármi, zdravotnými sestrami, zdravotníckymi pracovníkmi a mnohými dobrovoľníkmi – ste skutočnými hrdinami v tejto kríze. Nech vás všetkých, aj vaše rodiny požehnáva Boh.

Nakoniec, čelíme situácii, v ktorej je nemožné sa spolu fyzicky modliť, spolu oslavovať, sprevádzať našich milovaných zosnulých, ich rodiny a priateľov. No naďalej zotrvávame spolu v modlitbe a nádeji. Slovami sv. Klementa, ktorého jubileum práve oslavujeme: „Majte odvahu! Boh je Pán; riadi všetko na svoju slávu a pre naše dobro!“ Nechajme sa viesť Bohom a všetko bude v poriadku. Toto je jediná vec, ktorú musíme mať na pamäti. Buďme silní v srdci a povzbudzujme sa navzájom v konaní dobra. Znášajte sa navzájom v láske (Ef 4,2).

Nech vás Boh všetkých žehná v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Matka ustavičnej pomoci, oroduj za
nás.

Michael Brehl CSsR, generálny predstavený redemptoristov

preklad: Stano Marcin

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/p-michael-brehl-cssr-posolstvo-solidarity-a-nadeje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=p-michael-brehl-cssr-posolstvo-solidarity-a-nadeje
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)