Vezmi svojho syna… Tam ho obetuj… (Gn 22, 2)

Vezmi svojho syna… Tam ho obetuj… (Gn 22, 2)
27. marca 2020 andreas

(Peter Iľko) Abrahámovi určite nebolo jedno, že má obetovať svojho syna, po ktorom tak túžil. Pre nás nepochopiteľné. Boh skúša dôveru Abraháma. Neskúša vieru, ale dôveru. Len aby nezabudol, že mu Boh prisľúbil, že požehná a rozmnoží jeho potomstvo ako hviezd na nebi. Abrahám prekvapujúco neprotestuje. Možno je trocha prekvapený, ale dôveruje. Najvyšší čas pozrieť na Krista. Na jeho pokoru a Božiu lásku. Abrahám nedokonal obetu syna. Boh neváhal a poslal svojho Syna, aby sme my mohli žiť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)