Na situáciu ohrozenia koronavírusom zareagovala aj katolícka charita

Na situáciu ohrozenia koronavírusom zareagovala aj katolícka charita
17. marca 2020 andreas
Slovenská katolícka charita, najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý prostredníctvom zamestnancov poskytuje služby aj najviac ohrozenej skupine – seniorom, citlivo vníma súčasnú situáciu verejného ohrozenia. Šírenie koronavírusu ju stavia pred otázku, ako v tejto dobe čo najlepšie plniť svoje poslanie s ohľadom na potreby klientov i zamestnancov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/