Ja uzavieram zmluvu s vami a vaším potomstvom… (Gn 9, 9)

Ja uzavieram zmluvu s vami a vaším potomstvom… (Gn 9, 9)
17. marca 2020 andreas

(Martin Gergelčík) Vždy pri podpísaní zmluvy očakávaš, že bude dodržaná. Ak bude porušená, tak si môžeš uplatniť svoje právo, ktoré je v nej ustanovené. Aj Boh uzavrel zmluvu s Noem a jeho potomstvom. Túto zmluvu potvrdzuje znamením, pečaťou. Dúha nám ma pripomínať pokoj a Božie milosrdenstvo. Má nám pripomínať, že on je verný. Ale ako je to so mnou? Som ja verný zmluve, ktorú som uzavrel pri sviatosti krstu? Nie som to ja, kto mnohokrát vyjednáva s Bohom? Ale on znova a znova preukazuje svoje milosrdenstvo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)