Vyjdi z korába ty i tvoja žena… (Gn 8, 16a)

Vyjdi z korába ty i tvoja žena… (Gn 8, 16a)
13. marca 2020 andreas

(Martin Gergelčík) Nastáva nový začiatok. Hriech bol potopený, svet bol vrátený z chaosu do poriadku. Človek dostal novú príležitosť začať život v Božej prítomnosti. Aj keď „zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé“ (porov. Gn 8, 21) a Pán vidí až na dno srdca, predsa s nami počíta a plánuje nový začiatok. Nebojme sa opustiť komfort svojho pohodlia, opustiť svoj starý štýl života. Nebojme sa vyjsť von a načúvať jeho hlasu, ktorý nás aj dnes chce viesť pustatinou nášho života.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)