I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia… do korába. (Gn 7, 7)

I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia… do korába. (Gn 7, 7)
11. marca 2020 andreas

(Martin Gergelčík) Nastal čas. Aj napriek milosti na pokánie ľudstvo nezmenilo svoje srdce a neobrátilo sa. Hriech sa naďalej rozmáhal. Noe vošiel do korába, „ako mu prikázal Pán“, aby tam našiel záchranu pred skazou sveta. Aj dnes ti Boh ponúka koráb – Cirkev, miesto záchrany, kde môžeš nájsť útočisko pred zlom v tomto svete. Tu sú veci pomenované pravým menom. Cez Cirkev si môžeme nájsť cestu k Bohu a opäť nadobudnúť istotu v neistote tohto sveta.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)