Predo mnou nastal koniec všetkému… (Gn 6, 13b)

Predo mnou nastal koniec všetkému… (Gn 6, 13b)
9. marca 2020 andreas

(Martin Gergelčík) Boh ohlasuje koniec. Vidí skazenosť sveta, je rozhodnutý zničiť život na zemi. Nekoná však hneď, v afekte, ale poskytuje čas na pokánie. Dáva presné pokyny, ako má vyzerať koráb, ktorý poskytne dočasné útočisko na záchranu. Čas budovania je čas, ktorý Boh ponúka na pokánie. Chce, aby ľudstvo obrátilo svoje srdcia k nemu. Ponúka priestor na zmenu. Prostredníctvom Cirkvi (korábu) ti ponúka čas pôstu, prípravy na obrátenie. Využime túto milosť na budovanie bohumilého života, aby sme sa stali spravodlivými pred Pánom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)