Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým! (Iz 5, 20)

Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým! (Iz 5, 20)
4. marca 2020 andreas

(Peter Calko) Prekrúcať pravdu sa dá. No beda tomu, kto to robí. A ľúto toho, kto tomu verí. Koľkokrát to vyšlo aj z našich úst? Ešte stále si ako kresťania myslíme, že sa nemáme za čo postiť, modliť, konať pokánie? Sv. Veronika Giulianiová hrdinsky už ako dieťa znášala bolesť v zjednocovaní sa s bolesťou Ježiša Krista. My zo strachu, že nás to zabolí, sme schopní nazvať svetlo tmou, vraždu interrupciou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)