Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 9)

Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 9)
3. marca 2020 andreas

(Peter Calko) Ďalšie klamstvo v Biblii. Kain hovorí: „Neviem.“ Zabil ho. No „hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne“, hovorí Pán. Do neba volajúci hriech. Vražda. Koľko sa ich od vtedy stalo? Toto je naša história. V ruskom filme Ostrov sa mních Anatolij celý mníšsky život kajá za to, že si myslí, že zabil v donútení svojho kamaráta. Vražda Ábela sa začala tým, že sa Kain nahneval. Na koho som sa dnes nahneval?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)