Slovenská katolícka charita sa lúči so sestrami z charitných domovov

Slovenská katolícka charita sa lúči so sestrami z charitných domovov
2. marca 2020 andreas
Charitné domovy vznikali v priebehu 2. polovice minulého storočia. V tom období čelili rehole nepriazni zo strany politického režimu, ktorý sa obával výchovného vplyvu cirkvi, preto pristúpil k jej likvidácii. Dňa 13. apríla 1950 zaklopal na dvere mužských reholí a jednotlivcov obvinil z protištátnej činnosti.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/