Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. (Jn 15, 1 – 2)

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. (Jn 15, 1 – 2)
2. marca 2020 andreas

(Peter Calko) Všetci sa tešíme, ak máme dobré ovocie svojho života. Nebojme sa nechať nebeského Otca, aby nás čistil. Nevzpierajme sa mu. Nenariekajme, že to bolí. Keď budeme odrezaní, mimo spásy, až vtedy to bude naozaj zlé. Večný život prechádza cez Ježiša Krista. Bez neho nemôžeme nič urobiť. Aj tento druhý týždeň pôstu začnime s ním.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)