Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ (Jn 1, 48)

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ (Jn 1, 48)
1. marca 2020 andreas

(Peter Calko) Poznáme výsledky volieb, ceny v obchodoch, z časti svoje slabosti a možno ešte lepšie slabosti iných. Zažili sme aj Božiu milosť v živote. On pozná každého jedného z nás. Ako poznal Natanaela. V náboženskom poznaní sa všetko začína iniciatívou Boha. Prv než pozná Boha, je poznaný Bohom. Poznať vyjadruje existenciálny vzťah. Žiadna veda, informácie či znalosti. On sa s nami stotožnil vo všetkom, okrem hriechu. A do toho sme pozvaní my všetci. Poznať Pána. Mať s ním vzťah.

 

Jedna duchovná dcéra Pátra Pia sa ho raz opýtala: „Páter, vy nie ste nikdy unavený, keď tak dlho stojíte na nohách s tými ranami?“ „Nestojím na nohách,“ odvetil. To ju zmiatlo. „Ak nestojíte na nohách, potom musíte byť na kríži.“ „A to si si uvedomila až teraz?“ dodal. Páter poznal Pána. Niekedy sa s ním chceme zjednocovať až potom, po smrti, lebo chceme byť v nebi. Ale teraz je ten čas. Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si našiel odvahu rasť v láske s ním, nie s týmto svetom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)