Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi… (Hebr 1, 1 – 2a)

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi… (Hebr 1, 1 – 2a)
29. februára 2020 andreas

(Peter Calko) Boh hovorí. Pre mnohých samozrejmosť, pre niekoho niečo neskutočné. Div kolyvy je dôkazom jeho neustálej starostlivosti o svoje deti. Prehovoril k veriacim skrze biskupa. Ako počúvam? Emauzským učeníkom horelo srdce, keď počúvali. Potom to treba uskutočňovať. Moje skutky, spôsob života, zmýšľanie a rozhodovanie má byť odpoveďou na jeho slovo. Je pôst, plačme nad svojimi zlými skutkami.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)