Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. (Jn 4, 22)

Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. (Jn 4, 22)
25. februára 2020 andreas

(Peter Calko) Je rozdiel, či cestujeme po diaľnici, ceste prvej triedy, alebo poľnej ceste. Každá má svoje krásy a výhody. Ale ide o to, kam chceme dôjsť. Lebo zo Siona pochádza pravé učenie a z Jeruzalema Pánovo slovo (Iz 2, 3). V hluku tohto sveta otupeli naše uši a srdce. Pôstom sa očisťujme. Pozrime sa pod nohy, po akých cestách kráčame. Nenahovárajme si, že je to dobré. Tí, ktorí opúšťajú Boha, budú zničení. (Iz 1, 28)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)