Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom… (Joel 2, 12 )

Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom… (Joel 2, 12 )
24. februára 2020 andreas

(Peter Calko) Máš sa dôvod postiť? A chceš sa postiť? Dnes ťa Pán, Boh, skrze svoju Cirkev vyzýva, aby si robil pokánie a začal sa postiť. Začíname boj so svojimi vášňami, zlými náklonnosťami, tvrdosťou srdca, márnosťami, za ktorými sme doteraz bežali. Odvracaním sa od všetkého svetského, čo v nás zabíja boží život k Jedinému, ktorý nás skutočne miluje. Len začnime tráviť čas s Bohom a všetko bezbožné sa začne samo ozývať a pútať našu pozornosť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)