Nimnica privítala piate stretnutie biskupov, laikov a zasvätených

Nimnica privítala piate stretnutie biskupov, laikov a zasvätených
23. februára 2020 andreas
Mládež – sebaprijatie – sebadarovanie. To bola hlavná téma dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo v Kúpeľoch Nimnica. Viacerí biskupi, delegáti z diecéz/eparchií, cirkevných inštitúcii, spoločenstiev, spolkov, združení a hnutí, zástupcovia reholí, zasvätené osoby i angažovaní laici sa zamýšľali nad pastoráciou mládeže.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/