Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka. (Mt 26, 74)

Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka. (Mt 26, 74)
19. februára 2020 andreas

(Jozef Kellö) Keď sa za niekoho hanbíme, neradi sa k nemu priznávame. Robíme sa, že nepoznáme toho človeka. Peter bol v ešte ťažšej situácii. Nehanbil sa za Ježiša, ale bál sa o svoj život. Je preto pochopiteľné, že Ježiša zapieral a nehlásil sa k nemu. Môžeme pochopiť jeho slabosť a zlyhanie. V živote človeka je však množstvo situácií, kde hlásiť sa k Ježišovi znamená byť nemoderný, nepochopený, ba aj zosmiešnený… Nejde o život, napriek tomu sa neraz hanbíme hlásiť k Ježišovi, k jeho náuke, hodnotám. Prosme o väčšiu lásku k nemu, ktorá nám dodá aj odvahu nehanbiť sa za neho pred týmto hriešnym a cudzoložným pokolením (porov. Mk 8, 38).

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)