„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8)

„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8)
1. februára 2020 andreas

(Radko Blichár) Vytvorili sme systém súdov, prokuratúry, ale spravodlivosť nám akosi uniká. Snažíme sa ju zobrať do vlastných rúk, ale obracia sa proti nám. Tu prichádza Boh a dáva jej zmysel. Božia spravodlivosť sa začína príkazom ohľadom otrokov. Otrok je niekto, kto nemá žiadne práva. Inými slovami, spravodlivosť je pravá, ak ochraňuje neschopných brániť sa (otrokov, nenarodené deti). My žijeme v diktatúre supermarketovej mentality, kde si vyberáme a kupujeme vlastnú spravodlivosť. Strácame vieru v pravdu a nahrádzame ju tovarom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)