„Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!“ Ježiš mu vravel: „… všetko bude zborené.“ (Mk 13, 1 – 2)

„Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!“ Ježiš mu vravel: „… všetko bude zborené.“ (Mk 13, 1 – 2)
31. januára 2020 andreas

(Radko Blichár) Veľkoleposť nespočíva v budovách a kráse, ale v odvahe milovať. Svätému Františkovi sa sťažoval jeden človek, že má problém milovať Boha. Ako spolu šli, stretli slepého a malomocného človeka. František sa ho spýtal: „Mal by si ma rád, keby som ti vrátil zrak a už by si nebol malomocný?“ „Pane, niežeby som vás miloval, ale bol by som vaším otrokom!“ „Vidíš,“ hovorí František, „tento by ma miloval, keby som mu vrátil zdravie. Prečo ty nemiluješ Pána Boha za to, že si zdravý, že nie si sám?“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)