Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti predstavenia nového apoštolského administrátora