Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti predstavenia nového apoštolského administrátora

Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti predstavenia nového apoštolského administrátora
26. januára 2020 andreas