Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“ (Mk 12, 10)

Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“ (Mk 12, 10)
25. januára 2020 andreas

(Dávid Zorvan) Niekedy sa spolieham na svoje dobré skutky, že sa nimi pred Bohom ospravedlním. Myslím si, že nie som až taký zlý, veď som pomohol, poslúžil, pomodlil sa, dal almužnu… To nič, že som všetko nedodržal. Ale čo z toho som nebol povinný urobiť ako Boží služobník? Som len neužitočný sluha, ktorý nesplnil vôľu svojho pána na sto percent. A neurobil som nič navyše. Pane, zmiluj sa!

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)