Nového provinciála jezuitov na Slovensku uvedú do úradu 9. mája

Nového provinciála jezuitov na Slovensku uvedú do úradu 9. mája
24. januára 2020 andreas
P. Jozef Šofranko SJ, ktorý sa stal novým provinciálom jezuitov na Slovensku, preberie svoj úrad 9. mája 2020. Slávnosť sa začne o 12:00 v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. P. Šofranko v súčasnosti vykonáva službu sócia provinciála. V úrade nahradí terajšieho provinciála, ktorým je od roku 2014 P. Rudolf Uher SJ.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/