Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora“ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. (Mk 11, 23)

Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora“ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. (Mk 11, 23)
22. januára 2020 andreas

(Dávid Zorvan) Odpustiť zo srdca, ako mi odpúšťa Otec, je veľmi ťažké. Previnenie blížneho voči mne sa zdá veľké ako vrch. Je ako nezdolateľná prekážka na ceste k spáse. Jedine viera mi môže dať schopnosť túto prekážku zdolať. Rodí sa z mojej skúsenosti s Otcovou láskou, ktorá hromadu mojich hriechov vždy hodí do mora milosrdenstva.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)